content picture


Pot po baročni Ljubljani: virtualna razstava sakralnih spomenikov

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Koncept razstave: Andrej Furlan, Alenka Klemenc, Ana Lavrič, Barbara Murovec, Helena Seražin

Urednica: Ana Lavrič
Tehnični urednik: Andrej Furlan
Avtorji besedil: Simona Kermavnar, Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec, Blaž Resman, Helena Seražin
Avtorji fotografij: Andrej Furlan, Damjan Prelovšek, Igor Lapajne, Martin Mádl, Marko Zaplatil, Blaž Resman
Tlorisi: Nejc Bernik
Izdelava spletišča: PARsis, d.o.o.

 © 2012 UIFS ZRC SAZU

Razstava je del projekta Ljubljanski barok – materialna kultura in duhovni kontekst, ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.